Το χρώμα – Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούμε για το βάψιμο ενός σπιτιού και πως τα χρώματα των χώρων επηρεάζουν τη διάθεση μας.

Το χρώμα υπάρχει στη ζωή μας και το βλέπουμε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο.Τα χρώματα στη ζωγραφική αλλά και στην φύση χωρίζον...

Continue reading